Phân biệt Business Intelligence và Business Analytics

Business Intelligence (BI) và Business Analytics (BA) thường được sử dụng cùng nhau để mang lại giá trị và insights cho doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quyết định và nâng cao hiệu suất kinh doanh. Để phân biệt Business Intelligence và Business Analytics, hãy cùng wsslanguage.com tìm hiểu bài viết sau đây.

Giới thiệu về Business Intelligence (BI) và Business Analytics (BA)

Business Intelligence (BI) và Business Analytics (BA) là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực quản lý thông tin và phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp.

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) là quá trình thu thập, tổ chức, phân tích và trình bày thông tin kinh doanh để hỗ trợ quyết định và quản lý trong doanh nghiệp. BI giúp tổ chức tìm hiểu và đánh giá hiệu suất kinh doanh, xu hướng thị trường, thông tin khách hàng và các yếu tố quan trọng khác.

Các công cụ BI thường bao gồm việc sử dụng dữ liệu lịch sử và hiện tại, các bảng điều khiển, báo cáo, đồ thị và các công cụ trực quan để trình bày thông tin.

business intelligence và business analytics
Tìm hiểu về Business Intelligence

Để hiểu chuyên sâu hơn về Business Intelligence bạn có thể tham khảo các khoá Business Intelligence Online được cung cấp bởi MDA. Ngoài ra, MDA có các chương trình đào tạo phân tích dữ liệu tùy theo từng yêu cầu của cá nhân và doanh nghiệp. Liên hệ tại https://mastering-da.com ngay để được tư vấn miễn phí!

Business Analytics (BA)

Business Analytics (BA) là quá trình sử dụng dữ liệu và phân tích để hiểu rõ các khía cạnh kinh doanh, dự đoán xu hướng và tạo ra những thông tin chi tiết để hỗ trợ quyết định và đạt được hiệu suất tốt hơn.

BA sử dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu, bao gồm các phương pháp thống kê, mô hình hóa dữ liệu, khai phá dữ liệu và học máy để tìm ra những hiểu biết kinh doanh sâu sắc và dự đoán tương lai. BA tập trung vào việc trả lời câu hỏi “tại sao” và “như thế nào” để giải thích nguyên nhân và mô phỏng các kịch bản kinh doanh.

tìm hiểu business analytics
Hiểu rõ hơn về Business Analytics

Xem thêm: Alipay là gì? Cách đăng ký tài khoản Alipay cực đơn giản

Điểm khác biệt giữa Business Intelligence và Business Analytics

Business Intelligence và Business Analytics đều đóng vai trò quan trọng trong việc biến dữ liệu thành thông tin. BI cung cấp cái nhìn tổng quan và thông tin cơ bản, trong khi BA tập trung vào việc phân tích dữ liệu chuyên sâu để cung cấp thông tin chi tiết và dự đoán trước tương lai. Doanh nghiệp thường sử dụng cả hai lĩnh vực này trong việc quản lý và phát triển kinh doanh.

phân biệt BI và BA
Sự khác biệt giữa Business Intelligence và Business Analytics

Dưới đây là bảng so sánh giữa Business Intelligence (BI) và Business Analytics (BA) dựa trên các điểm khác biệt chính:

Tính chất Business Intelligence (BI) Business Analytics (BA)
Phạm vi Tập trung vào thu thập, tổ chức và truyền tải thông tin kinh doanh. Đi sâu hơn và sử dụng phân tích dữ liệu để tìm hiểu nguyên nhân và dự đoán xu hướng tương lai.
Mục tiêu Cung cấp thông tin kinh doanh chính xác và dễ hiểu để hỗ trợ quyết định và định hướng chiến lược của doanh nghiệp. Tạo ra những hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh và hỗ trợ quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu.
Phương pháp Sử dụng mô hình OLAP (Online Analytical Processing), các báo cáo, dashboard và truy vấn dữ liệu. Sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu phức tạp hơn như phân tích dự đoán, phân tích chuỗi thời gian, và sử dụng ngôn ngữ lập trình như R và Python.
Kỹ thuật Sử dụng công cụ truyền thống như truy vấn cơ sở dữ liệu, ETL, data warehouse và các công cụ BI như Tableau, Power BI, QlikView. Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu tiên tiến và ngôn ngữ lập trình như R, Python để thực hiện các phân tích phức tạp.
Tầm ảnh hưởng Cung cấp thông tin cơ bản về hiệu suất kinh doanh và các chỉ số quan trọng. Cung cấp thông tin chi tiết và hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh và dự đoán tương lai.
Quyết định kinh doanh Hỗ trợ ra quyết định hàng ngày liên quan đến việc cải thiện hoạt động kinh doanh và tối ưu hóa chiến lược tiếp thị. Giúp doanh nghiệp dự đoán xu hướng thị trường và hỗ trợ quyết định chiến lược và định hướng phát triển sản phẩm mới, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và quản lý rủi ro.
Ví dụ Đưa ra báo cáo doanh thu hàng tháng và biểu đồ tỷ lệ chuyển đổi bán hàng. Dự đoán xu hướng tăng trưởng doanh thu trong năm tới và xác định nhóm khách hàng tiềm năng.

Tóm lại, Business Intelligence tập trung vào việc cung cấp thông tin cơ bản và tổng quan về hiệu suất kinh doanh, trong khi Business Analytics tập trung vào việc phân tích dữ liệu sâu sắc để cung cấp hiểu biết chi tiết và dự đoán tương lai để hỗ trợ quyết định chiến lược của doanh nghiệp.

Mặc dù có các điểm khác biệt rõ ràng giữa Business Intelligence và Business Analytics, hai lĩnh vực này thường có sự giao thoa và hỗ trợ lẫn nhau để cung cấp thông tin chi tiết và tổng quan giúp các doanh nghiệp đưa ra những quyết định thông minh và hiệu quả.

Xem thêm: Top 5 dòng máy in 2 mặt tự động tốt nhất năm 2023

Mối quan hệ giữa Business Intelligence và Business Analytics

Business Intelligence (BI) và Business Analytics (BA) là hai khái niệm liên quan và tương đồng trong lĩnh vực phân tích dữ liệu và quản lý thông tin kinh doanh. Mối quan hệ giữa BI và BA có thể được mô tả như sau:

Hỗ trợ lẫn nhau trong việc thu thập, tổ chức và phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định kinh doanh.

Business Intelligence tập trung vào việc thu thập, tổ chức và trình bày thông tin kinh doanh từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Nó giúp tổ chức xử lý dữ liệu, tạo báo cáo, tổng kết và biểu đồ để hiểu và theo dõi hiệu suất kinh doanh.

Business Analytics sử dụng dữ liệu BI đã được tổ chức để tiến hành phân tích, khám phá, dự đoán và đưa ra những hiểu biết chi tiết về hoạt động kinh doanh. BA sử dụng các phương pháp và kỹ thuật phân tích tiên tiến để tìm hiểu sự tương quan, xu hướng và mô hình trong dữ liệu.

business intelligence hỗ trợ business analytics
Sự liên quan giữa Business Intelligence và Business Analytics

Xem thêm: Top 5 dòng máy in 2 mặt tự động tốt nhất năm 2023

BI cung cấp cơ sở dữ liệu và thông tin ban đầu cho BA để thực hiện các phân tích sâu hơn.

Trong quá trình phân tích dữ liệu, Business Analytics mở rộng phạm vi hơn so với Business Intelligence. Nó sử dụng các kỹ thuật và công cụ phân tích tiên tiến như khai phá dữ liệu, mô hình hóa, dự đoán, phân loại và khám phá dữ liệu.

Business Analytics tập trung vào việc trả lời các câu hỏi “tại sao” và “như thế nào”, khám phá nguyên nhân và hướng dẫn về hành động cụ thể. Nó giúp tổ chức tạo ra giá trị từ dữ liệu thông qua việc phát triển các chiến lược kinh doanh, tối ưu hóa quy trình và quyết định chiến lược.

Cả Business Intelligence và Business Analytics đều đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin và hiểu biết kinh doanh, giúp quản lý và lãnh đạo đưa ra quyết định thông minh và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Business Intelligence tập trung vào cung cấp thông tin tổng quan và hiển thị dữ liệu, trong khi Business Analytics sử dụng phân tích sâu sắc để khám phá thông tin và đưa ra những dự đoán và giải pháp. Tuy Business Intelligence và Business Analytics có nhiều điểm khác biệt nhưng lại có mối quan hệ này hỗ trợ và tương quan với nhau và cùng một mục đích là giúp doanh nghiệp quản lý thông tin dữ liệu tốt nhất.