Tư vấn

Tư vấn

Bạn có thể mua chương trình trực tiếp từ trang web này. Cách tiếp cận này yêu cầu bạn có thể tải xuống chương trình đó là khá lớn (khoảng 400mb). Nếu bạn có một kết nối Internet tốc độ cao tốt sẽ không có vấn đề. Nhưng nếu bạn ở Campuchia thì đây có thể là một thách thức nhưng vẫn có thể. Quá trình tải xuống của chúng tôi được thiết kế để nhớ bạn đã nhận được bao nhiêu trong tải xuống vì vậy nếu bạn bị mất kết nối của bạn hoặc phải dừng quá trình bạn có thể quay trở lại và đón bạn ở nơi khác. Việc mua chương trình sẽ tốn 50 đô la Mỹ. 

Trước tiên, bạn phải tải và cài đặt chương trình dưới dạng phiên bản dùng thử. Phiên bản dùng thử là một phiên bản hoàn chỉnh của chương trình nhưng bạn sẽ bị giới hạn sử dụng nếu là 5 lần. Sau đó, bạn có thể quay lại đây để Mua mã kích hoạt bắt buộc sẽ cho phép bạn sử dụng không giới hạn chương trình. Mã kích hoạt này sẽ chỉ cho phép bạn sử dụng chương trình trên một máy tính. Nếu bạn muốn cài đặt và chạy chương trình trên máy tính thứ hai, bạn sẽ cần phải mua một mã kích hoạt khác.

Lưu ý

Theo hiểu biết của tôi chương trình này sẽ không cài đặt hoặc chạy trên máy Mac hoặc máy tính Apple OS khác. Nhưng Apple đang làm cho nó ngày càng có thể cho các máy tính để bắt chước hệ điều hành Windows. Vì vậy, nếu bạn thành công trong việc tải xuống và cài đặt chương trình này trên máy Mac, vui lòng cho tôi biết cách bạn đã làm và tôi sẽ vui lòng đăng thông tin đó ở đây cho những người dùng Mac khác. Gửi email cho tôi tại [email protected]