Hỗ trợ kỹ thuật

Nếu bạn đang gặp sự cố khi sử dụng chương trình WSS LLC, bạn có thể tìm thấy một giải pháp cho vấn đề của mình dưới đây. Hoặc, gửi cho chúng tôi một email tại [email protected] mô tả vấn đề. 

Khmer script không hiển thị chính xác 
Nếu bạn vừa cài đặt chương trình WSS LLC, bạn cần phải khởi động lại máy tính của mình để Windows có thể cài đặt phông chữ Khmer mới đúng cách. 

Không thể nghe thấy các tệp âm thanh 
Có thể âm lượng âm thanh của máy tính được đặt để tắt hoặc quá thấp để nghe. Nếu bạn có một máy tính chạy Windows 2000, liên kết này sẽ giúp ích: Các 
Hướng dẫn về Trợ năng dành cho Windows 2000: Điều chỉnh âm thanh 

Không thể nghe thấy các tệp âm thanh 
Nếu bạn có máy tính chạy Windows XP, hãy nhìn vào liên kết này: 
Windows XP: Điều chỉnh Âm lượng Máy tính 

Không thể ghi lại các tệp tin thoại của riêng tôi trong Mục của Tôi 
Giả sử bạn có micrô bên trong hoặc đã gắn một micrô bên ngoài thì vấn đề có thể xảy ra với cài đặt liên quan đến card âm thanh của bạn. Hãy thử tìm kiếm liên kết này để có các gợi ý về cách khắc phục sự cố: 
Cách khắc phục sự cố về micrô 

Xóa Tải xuống và Thử lại 
Nếu bạn liên tục gặp lỗi sau khi bắt đầu lại quá trình tải xuống / cài đặt Nhấp vào đây và sau đó nhấp vào “Chạy” hoặc “Mở” xóa máy tính của bạn về vấn đề đã tải xuống dữ liệu và tải xuống lại chương trình. 

Phiên bản hiện tại của chương trình là 11.0 .
Bạn có thể kiểm tra phiên bản của bạn bằng cách vào Help -> About WSS LLC trong chương trình của bạn. Nếu phiên bản hiện tại là cao hơn bấm vào đây để Cập nhật Chương trình của bạn